diament

diamond

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Diamonds are the hardest natural minerals. = Diamenty są najtwardszymi naturalnymi minerałami.