sezon wakacyjny, sezon turystyczny

tourist season, holiday season

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor