KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

autobus szkolny

school bus, school coach

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The school bus leaves in ten minutes. = Autobus szkolny odjeżdża za dziesięć minut.