postarzeć się, zestarzeć się

get old, grow old

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor