pająk

spider

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Does Blair need you to come over to kill a spider? = Czy Blair potrzebuje Cię do zabicia pająka?