Uwaga pod nogi!, Uwaga, stopień!

Mind the step!

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor