układ nerwowy

nervous system

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

His organs and nervous system work, but he has no consciousness to speak of. = Jego organy i system nerwowy działają, ale nie ma żadnej świadomości.