BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

wysyłać list, wysyłać pismo

send a letter

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I have to send a letter today. = Muszę dziś wysłać list.