długie włosy

long hair

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He has very long hair. = On ma bardzo długie włosy.