kierowca autobusu

bus driver, bussy

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Bus drivers can check tickets. = Kierowcy autobusów mogą sprawdzać bilety.