kierowca ciężarówki

lorry driver, truck driver, truckman, teamster, trucker

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

He works as a lorry driver. = On pracuje jako kierowca ciężarówki.