proszek

powder

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The powder was said to work against almost any disease. = Ten proszek podobno działa na każdą chorobę.