wydawać pieniądze

spend money

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'm afraid I've spent all my money. = Obawiam się, że wydałem wszystkie moje pieniądze.