grzmot

thunder

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He could hear the distant thunder. = On słyszał odległe grzmoty.