BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

witać się, przywitać się

greet

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Jacob, come greet the guests. = Jacob, chodź przywitać się z gośćmi.