Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

plaża dla nudystów

nudist beach, nude beach

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Well, it's not exactly an official nude beach. = Cóż, to nie jest dokładnie oficjalna plaża dla nudystów.