wędka

fishing rod, fishing pole, fish pole, fishpole

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

My fishing rod broke again! = Moja wędka znowu się złamała!