linia prosta

straight line

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Try to move in a straight line. = Spróbuj poruszać się w linii prostej.