BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

podwozie samolotu

landing gear

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

We can't land, the landing gear is damaged. = Nie możemy lądować, podwozie samolotu jest uszkodzone.