opłata za wstęp

entrance fee

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

If you want to go there, you have to pay an entrance fee. = Jeżeli chcesz tam jechać, musisz wnieść opłatę za wstęp.