gest

gesture

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

He made a helpless gesture. = On zrobił bezradny gest.