szkielet

skeleton

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

What happened to him? He looks like a skeleton! = Co mu się stało? On wygląda jak szkielet!