płuca

lungs

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

He felt a sharp pain in his lungs. = On poczuł ostry ból w płucach.