wrak (zatopiony statek)

wreck

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

wreck = wrak (zatopiony statek)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I saw a ship wreck in the sea this morning. = Rano widziałem w morzu wrak statku.