komunikacja

communication, commo

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The telephone was our only means of communication. = Telefon był naszym jedynym środkiem komunikacji.