być za coś odpowiedzialnym

be responsible for something

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor