upuścić coś

drop something

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He dropped one of the boxes. = On upuścił jedno z pudełek.