obsada (aktorzy grający w filmie lub sztuce teatralnej)

cast

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

cast = obsada (aktorzy grający w filmie lub sztuce teatralnej)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

The cast of this film is great! = Obsada tego filmu jest świetna!