BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

choinka bożonarodzeniowa, choinka

Christmas tree

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Christmas trees are a popular tradition for many people. = Choinki to popularna tradycja dla wielu ludzi.