szafka (w szkole, biurze, szatni)

locker

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

locker = szafka (w szkole, biurze, szatni)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'll just put these books in my locker. = Po prostu włożę te książki do swojej szafki.