sanie

sleigh

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor