KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

reprezentacyjna ulica w mieście, główna ulica w mieście, główna ulica handlowa

high street, Main Street

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Were you on Main Street today, when those men came into town? = Byłeś dziś na głównej ulicy, kiedy ci ludzie wjechali do miasta?