schylać się, schylać

bend

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Can you bend and pick up the trash? = Czy mógłbyś się schylić i podnieść śmieć?