kaktus

cactus

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Your cactus is very big, how often do you water it? = Twój kaktus jest bardzo duży, jak często go podlewasz?