anioł

angel

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

She had a voice of an angel. = Ona miała głos anioła.