modlić się

pray

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'll pray for you to meet someone better than me. = Będę się modlił, żebyś spotkała kogoś lepszego ode mnie.