detektyw

detective

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He hired a private detective to follow his wife. = On wynajął prywatnego detektywa, żeby śledził jego żonę.