Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

woda pitna

drinking water

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

There is still not enough food, access to drinking water, sanitation or schools. = Wciąż brakuje żywności, dostępu do wody pitnej, kanalizacji czy szkół.