BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

strefa czasowa

time zone

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You passed several time zones, so you'll take a day or so to adapt. = Przekroczyłeś kilka stref czasowych, więc będziesz potrzebował dzień, dwa żeby się zaadaptować.