Proszę. (gdy komuś coś podajemy)

Here you go. / Here you are. / There you go.

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Here you go. , Here you are. , There you go. = Proszę. (gdy komuś coś podajemy)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Here you go. Your coffee, sir. = Proszę. Pańska kawa.