pedał, pedzio

queer

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor