kropla

drop

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She wiped drops of sweat from her face. = Ona otarła kropelki potu z twarzy.