kontuar, lada, bufet

counter

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Can we sit at the counter? = Czy możemy usiąść przy bufecie?