papieros

cigarette, cigaret

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

She smokes 20 cigarettes a day. = Ona pali 20 papierosów dziennie.