drink, napój alkoholowy

drink, alcoholic drink

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He ordered two drinks. = On zamówił dwa drinki.