drink (z alkoholem)

drink, alcoholic drink

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

drink , alcoholic drink = drink (z alkoholem)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He ordered two drinks. = On zamówił dwa drinki.