BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

akwarium (np. dla ryb)

aquarium

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

aquarium = akwarium (np. dla ryb)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

There are fish in the aquarium. = W akwarium są rybki.