impreza

party

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Did you enjoy the party? = Czy podobała ci się impreza?