przełączyć na inny kanał

switch over

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Switch over to Discovery - there's a really good documentary on. = Przełącz na Discovery - leci bardzo dobry film dokumentalny.