ryba

fish

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Whales are not fish, they are mammals. = Wieloryby nie są rybami, one są ssakami.