termin końcowy, data ważności, data przydatności

expiry date, expiration date

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The expiry date is written on the bottle. = Data ważności jest napisana na butelce.